Markiser priser

Hva er priser på markiser?

Vi får ofte spørsmål om våre priser på markiser og om hvorfor vi ikke har priser på vårt nettsted.

Svaret er egentlig veldig kort. Årsaken  er at omfanget av priser markiser er så stort at vi umulig kan presentere markiser og priser på en god måte utad.

Solskjerming er søm tilpasset på mål og de valg man foretar seg når man bygger opp produktene, og det er av samme grunn til at vi anbefaler en befaring hjemme før vi kan gi en endelig pris på endelig produkt.

Totalt sett har vi godt over 60 000 pris artikler i vårt system – i tillegg til at pris er på mål, og at de færreste mål er like, så er det forskjellige priser på forskjellige systemer, tekstiler, tilvalg og montasjeforhold.

PRISER PÅ MARKISER – SE VÅRE MARKISER OG SPØR OM GRATIS BEFARING

Våre konsulenter er på faste lønninger og har ingen incentiver for å foreslå dyreste løsning.

Vi instruerer våre konsulenter i å tilby beste løsning etter vår behovsanalyse, men vi er alltid lydhøre for å tilpasse etter ditt budsjett.

 

Ta kontakt i dag for en hyggelig og gratis befaring.